Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

Optimálne udržovanie tepla

Pre našu spoločnosť pri používaní kvalitných materiálov je nemenej dôležitá aj kvalitná práca pri dodržaní všetkých technologických postupov. Na nami používané tepelno-izolačné systémy poskytujeme garanciu systému. 

Tepelno-izolačná doska, pripevnená na fasádu zabráni tomu, aby sa vonkajší studený vzduch dostal do stien, tým táto je schopná absorbovať teplo z vnútra budovy. Tým steny dokážu v sebe akumulovať viac tepla, čo má za následok hospodárnejšiu prevádzku. Vhodná tepelná izolácia fasády nás ochráni v zime od chladu a od vysokých účtov za vykurovanie a v lete zase od príliš vysokého tepla

V našej krajine, následkom zväčša už zastaralých izolačných systémov platíme príliš veľa za vykurovanie, a plytváme príliš veľa energie.

Za účelom znižovania spotreby tejto energie vykonáme zväčša najprv vonkajšiu tepelnú izoláciu a výmenu okien a dverí, a spravidla až potom začíname s ďalšou výmenou technických zariadení.

 Vonkajšie tepelno-izolačné práce sa oplatí rozdeliť do dvoch etáp: dodatočná izolácia fasády sa dá vykonať aj bez izolácie povalových priestorov a strechy, teda vzhľadom na premrhanú energiu a existujúcich zdrojov sa dá určiť poradie rekonštrukcie.                                 

Vzhľadom na merné energetické straty teplého vzduchu, stúpajúceho smerom hore, sa oplatí najprv začať s izolovaním stropov, lebo tam sa stráca najviac energie. Potom príde na rad – podľa možnosti – vonkajšia izolácia fasád a základov ako aj výmena všetkých okien a dverí.

Záverom môžeme skonštatovať, že len po vyhotovení vhodnej tepelnej izolácie objektu sa oplatí začať s rekonštrukciou vykurovacieho systému. Predtým totiž je vhodné zabrániť zbytočnému mrhaniu energie tepelnou izoláciou, a až potom sa zaoberať s modernizáciou výroby a využitia energie.