Zameranie objektu

Zameranie objektu

Profesionálne zameranie na mieste

Bez nároku na odplatu preskúmame systém osvetlenia nového alebo zrekonštruovaného objektu. V prípade už existujúceho objektu vykonáme meranie spotreby a intenzity osvetlenie, vypracujeme inventár existujúcich osvetľovacích telies, respektíve vypracujeme návrh na ich obnovu, alebo výmenu.         

Otázky vyskytujúce počas zamerania objektu:

  • v každom prípade, za účelom značných  úspor zdrojov
  • k vypracovaniu presných plánov osvetlenia a k výpočtu návratnosti
  • k určeniu príslušných štandardov
  • zistíme presné rozmery miestnosti
  • zdokumentujeme presné miesta a typy existujúcich osvetľovacích telies, ako i spôsob ich uchytenia
  • určíme farbu stien a podlahy
  • zameriame umiestnenie zariadení a pracovných miest

Na základe zamerania môžu prísť do úvahy prípadné iné riešenia.