Projekt osvetlenia

Projekt osvetlenia

Presná projekcia zodpovedajúca skutočnosti

Vypracujeme odborný plán osvetlenia so zreteľom na požiadavky zákazníka i propozície objektu.
  • pomocou najmodernejších softwérov v oblasti osvetlenia vykonáme zameranie
  • pracujeme na základe príslušných štandardov, pri ich dodržaní
  • vypracujeme návrh osvetlenia, zodpovedajúci skutočnosti.

Nami používaný komplexný projekčný program poskytuje možnosti projektovania na najvyššej úrovni. Správne hodnoty osvetlenia dokážeme vypracovať podľa predpisov normy MSZ EN 12464-1: 2003 platnej pre požiadavky osvetlenia pre vykonanie práce a činností v osvetlených vnútorných priestoroch (plôch). Pritom  počítame s UGR (oslnenie), CRI (index správnosti farieb) aby ich hodnota bola v súlade s činnosťou, vykonávanou v danej miestnosti