Energetický audit

Energetický audit

Akreditovaná revízia

Cieľom energetického auditu je, aby užívateľ  videl energetickú účinnosť  a prípadné straty daného objektu alebo procesu. Počas auditu skúmame systémy, ktoré spotrebujú energiu, rozoberáme ich spotrebu a navrhujeme energeticky účinné riešenia.

Podľa doteraz platných zákonov veľké závody sú povinné štvorročne vypracovať energetický audit. Audit môže vypracovať len autorizovaný audítor.