Infrastruktúra fejlesztés

Infrastruktúra fejlesztés

Megbízható, professzionális mélyépítési és infrastrukturális beruházások kivitelezése

Cégünk vállalja kulcsrakész infrastrukturális beruházások, projektek teljeskörű kivitelezését, lebonyolítását. Szerteágazó projektjeinket a legmagasabb hatékonysággal, a határidők szigorú betartása mellett végezzük. Megbízható, kipróbált, professzionális alvállalkozói körrel rendelkezünk, akiket rendszeresen auditálunk. Kizárólag minőségi anyagok felhasználásával dolgozunk, a legújabb technológiákat és eljárásokat alkalmazva.

A kulcsrakész, teljeskörű projektkivitelezés keretein belül átvállaljuk a terveztetés, engedélyeztetés, műszaki ellenőrzés, mérnöki tanácsadás feladatait is.

Szakértő kollégáink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a következőkben – vázlatosan – felsorolt tevékenységek kivitelezésében:

Előkészítő munkák

A kivitelezési munkákat minden esetben az adott terület előkészítő munkáival kezdjük. Ennek keretében elvégezzük a szükséges bozót- és cserjeirtást, favágást, illetve a lőszer- és fémmentesítést egyaránt. A közműfeltárás, -kiváltás, védelembe helyezés, szakfelügyeletek megszervezése szintén fontos feladat, amely nem maradhat el. Elbontjuk a tereptárgyakat, burkolatokat, illetve különböző építményeket, a bontott anyagokat újrahasznosítjuk vagy gondoskodunk elszállításukról. Megterveztetjük az ideiglenes forgalomtechnikát, beszerezzük a kezelői hozzájárulásokat, valamint kiépítjük a szükséges tereléseket. Ezek után a megrendelő igényeinek, valamint a munka- és tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kialakítjuk a felvonulási területeket, szállítóutakat, depóterületeket és az ideiglenes melléklétesítményeket.

Földmunkák

Elvégezzük a tervezett létesítmények kialakításához szükséges nagytömegű földmunkákat, úgymint a termőföld és alkalmatlan fedőréteg letermelése, elszállítása vagy depózása, altalaj tömörítése, töltésanyag beszállítása, beépítése, profilozása, illetve tömörítése. A helyszíni adottságok és talajviszonyok figyelembevételével megtervezzük és kivitelezzük a talajstabilizációt. Ezeken túlmenően beépítjük és tömörítjük a fagyvédőréteget, javítóréteget, valamint zúzottkő rétegeket.
Szintén a földmunkákhoz tartozó munkafolyamat keretein belül elvégezzük az alaptestek, közműárkok, bevágások földkiemelését, valamint a kitermelt anyagok elszállítását. Az adott viszonyoknak megfelelően beszerezzük és beépítjük a különféle geoműanyagokat is.
A térburkolatok, pályaszerkezetek elkészültét követően készül a rézsűk végleges kialakítása, a termőföld terítése, a padkafeltöltés, illetve a nemesített padka építése.

Útépítés, pályaszerkezet építés

Az infrastruktúra fejlesztés keretein belül elsősorban utak, kerékpárutak, vagy járdaépítéshez kapcsolódó szegélyek (kiemelt, süllyesztett, “K” és kerti szegély) beépítését, hidraulikus és zúzottköves burkolatalapok kivitelezését vállaljuk. Mindezeken belül elvégezzük a hengerelt aszfalt alap-, kötő- és kopórétegek terítését és tömörítését, bazaltbeton burkolatok építését, hézagok kialakítását, valamint a felület utókezelését. A pályaszerkezet építési tevékenységünkhöz még az alábbi feladatok tartoznak:

  • öntöttaszfalt burkolatok terítése, érdesítése,
  • beton térkő és terméskő burkolatok fektetése,
  • különféle felületi bevonatok kivitelezése emulziószórással, zúzottkő terítéssel,
  • mésszel, cementtel stabilizált földutak építése.

Az útépítésekhez kapcsolódó különböző forgalomtechnikai jelzések, táblák, burkolati jelek kialakítását, közúti visszatartó rendszerek (vezetőkorlát, terelőfal) létesítését, valamint igény szerint lámpás forgalomirányítás kiépítését is vállaljuk.

Vízépítés, vízelvezetés

A felszíni vizek elvezetése, a létesítmények víztelenítése nélkülözhetetlen eleme az infrastruktúra fejlesztéseknek. A vízépítési munkák keretein belül elvégezzük:

  • különféle mederburkolatok, folyókák, vápák, surrantók építését,
  • előregyártott és monolit vízvezető szegélyek kialakítását, átépítését és felújítását,
  • a megrendelő igénye szerint beton, vasbeton, hullámosított acéllemez átereszek kivitelezését, előregyártott, monolit, vagy gabion előfejekkel,
  • víznyelők, tisztítóaknák építését, hossz- és keresztcsatornák fektetését, illetve bekötését meglévő rendszerekbe. 

A fentieken túlmenően igény esetén megterveztetjük, engedélyeztetjük és megvalósítjuk az egyedi vízépítési műtárgyakat. 

Környezetvédelem

Cégünk számára kiemelkedően fontos a környezetvédelem, amelyet az infrastruktúra fejlesztés során sem szabad figyelmen kívül hagyni! Ennek keretein belül elvégezzük az ipari területek rekultivációját, környezeti rendezését. A zajvédelmi létesítmények terveztetése, engedélyeztetése és kivitelezése szintén fontos eleme a környezetvédelemnek. Vállaljuk a növénytelepítési feladatok ellátását (füvesítés, biológiai rézsűvédelem, cserjék, fásszárúak ültetése) utógondozással egybekötve, a megrendelő elképzeléseinek megfelelően. Szükség esetén védőkerítéseket, védőhálókat és vadriasztókat is telepítünk. 

A fentieket korszerű gépekkel, a szabványok és ágazati előírások szerinti anyagokból és minősítő mérésekkel, kipróbált és elismert szakember gárdával, valamint alvállalkozókkal végezzük.