Vyhotovenie

Vyhotovenie

Odborná práca v termíne

Sme schopný zabezpečiť vybudovanie, rekonštrukciu alebo údržbu elektrických rozvodov, objektov ktoré sú v prevádzke za extrémnych podmienok (fontány, bazény, pozemné lampy, emulzné prostredie, chladiarne, skleníky, zlievarne, priestory s nebezpečím výbuchu) respektíve ich optimálne osvetlenie.

My neprojektujeme len objekty hotové na kľúč, ale až do ukončenia výstavby zbavíme našich klientov od starostí. 

Vďaka našim rozsiahlym projektom, ako aj početnému HR oddeleniu, pracujeme so početným a vysoko kvalifikovaným odborným tímom, ktorí na základe projektov osvetlenia a vizuálnych projektov vybudujú, respektíve zrekonštrujú kompletný systém osvetlenia.

Naše zásady:

  • prísne dodržanie termínov
  • dodržanie noriem
  • vykonanie prác na základe technickej špecifikácie
  • zamestnanie vhodných vlastných odborníkov
  • vysoká technická úroveň a vykonanie prác na základe požiadaviek zákazníka
  • používanie špičkových prístrojov a náradí
  • spoľahlivosť, predvídateľnosť, transparentnosť, odbornosť a bezpečnosť 
  • kontrola prostredníctvom technického dozoru