Solárny Panel

Solárny Panel

Prémiová kvalita, záruka výrobcu, aj záruka výkonu

Zabezpečíme kompletné vybudovanie solárnych systémov pre organizácie, panelové domy aj pre  firemných zákazníkov, zabudovaním zariadení špičkovej kvality. Zabezpečíme kompletne schvaľovací proces, projektovanie a montáž systému.

Naše služby, respektíve proces výstavby Solárneho systému pre Obyvateľov (HMKE):

Osobné poradenstvo

Pomocou našich skúsených kolegov zabezpečíme pre našich partnerov najvýhodnejšie riešenia. Poskytneme im presné informácie o požiadavkách uvedených v normách, respektíve o realizácii celého procesu, čím naši budúci partneri sa môžu pripraviť na jeho realizáciu.

Zameranie objektu

Bez nároku na odplatu zameriavame nároky objektu na spotrebu ako i jeho fyzické parametre. Na základe zistených údajov vypracujeme návrhy na výber najvhodnejšieho riešenia.

Vypracovanie plánu systému:

Vypracujeme komplexný a podrobný plán na vybudovanie nami navrhovaného systému a jeho fyzické vyhotovenie.

Vypracovanie cenovej ponuky zadarmo:

Na základe vyhotoveného projektu systému bezplatne vypracujeme cenovú ponuku na vyhotovenie systému.

Komplexný schvaľovací proces:

Pre naše systémy vybavíme kompletný schvaľovací proces, tým našich partnerov odbremeníme od administratívnych a byrokratických procesov.

Vyhotovenie:

Naše montážne skupiny s vysoko kvalifikovanými odborníkmi, vykonajú vyhotovenie systému v najvyššej kvalite v zhode so všetkými platnými maďarskými predpismi.

Nahlásenie ukončenia prác k dodávateľovi elektrickej energie:

Po ukončení montážnych prác nahlásime dodávateľovi elektrickej energie, že systém je hotový a schopný prevádzky.

Dozor nad systémom:

Počas nami garantovanej záručnej doby vykonávame diaľkový dozor nad bezporuchovou prevádzkou systémov a v prípade potreby sa okamžite postaráme o odstránenie každej chyby počas záruky.

Úlohy vykonané dodávateľom elektriny:

Výmena elektromeru, uvedenie systému do prevádzky

Modul solárneho panela

Nami distribuovaný systém solárnych panelov sú produktom špičkových európskych alebo čínskych výrobcov, ako LUXOR-Solar, SolarWatt, LG, Hyundai, Trinasolar, CanadiaSolar, JA Solar, QCELLS alebo REC. Záruka týchto výrobkov, garantovaná výrobcami je medzi 10-15 rokov, resp. garancia výkonu sa pohybuje medzi 20-30 rokmi, a aj po tejto dobe garantujú výrobcovia až 80-85%.účinnosť.

Inverter

Naši invertery sú výrobkom špičkových európskych i čínskych výrobcov, ako ABB, Fronius, SolarEDGE, SAJ alebo HUAWEI. Záruka týchto výrobcov na svoje produkty je 5-10 rokov, ktoré sa dajú predĺžiť v každom prípade až na 25 rokov.

Nosná konštrukcia

Naše nosné konštrukcie sú nemecké výrobky špičkovej kvality, ako K2-Systems, alebo Schletter. Na tieto výrobky je daná 10-12 ročná záruka výrobcu.