Slaboprúd

Pomocou využívania najmodernejších a najefektívnejších technológií vykonávame zameranie, projektovanie, schvaľovanie a realizáciu systémov na báze nízkeho napätia administratívnych budov, priemyselných objektov, nákupných stredísk, verejných inštitúcií a iných objektov.V priebehu projektovania berieme ohľad na všetky už existujúce alebo plánované systémy, nakoľko tieto systémy musia pracovať v súlade, bez toho, aby sa vzájomne nerušili.

Naša spoločnosť vykoná budovanie nízkonapäťových systémov v nasledovných oblastiach:

Kamerové systémy

Vykonáme zameranie, projektovanie i montáž najmodernejších, spoľahlivých profesionálnych kamerových systémov, či sa jedná o firmy, priemyselné objekty, alebo verejné inštitúcie.

Vstupné systémy

Nami vybudovanými  vstupnými systémami môžete riadiť nielen vstup a výstup v danom objekte, ale v tom istom systéme máte možnosť sledovať aj evidenciu pracovnej doby. V prípade záujmu zabezpečíme aj biometrickú identifikáciu.

Podľa charakteru daného objektu, ako i podľa požiadaviek Objednávateľa zabezpečíme riešenie od jednoduchých, jednodverových systémov až po zložitejšie, s možnosťou rozpoznávania ŠPZ, cez turnikety až po systémy závor.

Protipožiarne systémy

Pred vybudovaním  protipožiarnych systémov v súlade s horeuvedenými vykonáme zameranie na mieste. Naši odborníci vyprojektujú a vybudujú najvhodnejší protipožiarny systém so zreteľom na požiadavky objednávateľa a charakteru daného objektu.

Medzi našimi systémami sa nachádzajú rôzne, až po najväčšie, vrátane systémov s možnosťou využívania v priemysle. Hlásiče požiaru kontrolujeme pravidelne v denných, mesačných, trojmesačných, polročných a ročných intervaloch v súlade so zákonom. Pravidelné kontroly zaznamenávame v prevádzkovom denníku

Závory

Nami vybudované automatické závory znamenajú dokonalé riešenie pre riadenie a kontrolu prechodu cez územia s malou, strednou a veľkou hustotou premávky. Naše závory sú jednoducho ovládateľné, čím je ich prevádzka ľahká a bezpečná.

Naša spoločnosť po vybudovaní jednotlivých systémov v prípade potreby zabezpečí aj ich prevádzku aj pravidelnú údržbu!