Realizácia elektrických sietí

Realizácia elektrických sietí

Špičková kvalita, vysoká technická úroveň

Naša spoločnosť vykoná montážne práce v oblasti silno- aj slaboprúdovej elektrotechniky, vlastnými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti a svoju prácu vykonávajú s vysokou precíznosťou, podľa požiadaviek zákazníkov a dodržaním aktuálnych noriem. Vďaka rozsiahlym projektom ako i našej HR organizácii pracujeme s početným a vysoko kvalifikovaným tímom odborníkov.

Čo nás charakterizuje:

 • prísne dodržanie termínov
 • dodržanie noriem
 • prevedenie práce na základe technickej špecifikácie
 • zamestnanie vlastných odborníkov i subdodávateľov s dlhoročnými skúsenosťami
 • vysoká technická úroveň a realizácia prác na základe požiadaviek objednávateľa
 • používanie špičkových prístrojov a náradí
 • spoľahlivosť, predvídateľnosť, odbornosť a bezpečnosť 
 • v prípade požiadavky kontrola prostredníctvom technického dozoru

Elektrické rozvody v každom prípade prispôsobíme k požiadavkám spotreby:

 • plánovaný výkon
 • pripojený výkon
 • súčasný výkon

Tri formy realizácie:

 • celková rekonštrukcia: všetky staré elektrické spotrebiče, rozvody i armatúry demontujeme a celý systém naplánujeme podľa požiadaviek objednávateľa
 • čiastočná rekonštrukcia alebo rozšírenie:      v prípade čiastočnej rekonštrukcie vymeníme len niektoré okruhy, v prípade rozšírenia vytvoríme nové
 • výmena káblov: zastaralé vodiče starých rozvodov vymeníme za nové