Osobné poradenstvo

Osobné poradenstvo

Vypracovanie optimálnych riešení

Pomocou skúsených kolegov ponúkame našim partnerom najvýhodnejšie riešenia. Osvetľovacie telesá a iné svetelné zdroje našej výroby, ako aj od iných výrobcov, im predstavíme v priebehu prevádzky čím naši zákazníci sa môžu sami presvedčiť o ich účinnosti.

Môžete nám dôverovať, lebo:

  • vzhľadom na záujmy partnerov ako i so zreteľom na špecifikácie daného objektu, vypracujeme vhodnú alternatívu
  • našim partnerom poskytujeme bezplatné poradenstvo
  • výpočtom návratnosti im uľahčíme rozhodnutie
  • odhalíme im možnosti znižovania nákladov 
  • zaručíme im rýchlu návratnosť i dlhú záruku výrobcu
  • máme k dispozícii celoštátne i medzinárodné pokrytie