Inštalácia podružných meračov

Inštalácia podružných meračov

Vytvorenie individuálnych meracích bodov

Po zverejnení nariadenia v januári 2020 naša spoločnosť bola medzi prvými, ktorí začali u rôznych organizácií s projektovaním a montážou podružných meračov. Pomocou nami vybudovaného meracieho systému súčasne zabezpečíme, aby  ste na jednej strane vyhovovali zákonným nariadeniam, a súčasne ste zvyšovali hospodárnosť Vašej organizácie a optimalizoval jej náklady za energiu.

Firmy s povinnosťou zamestnať odborného referenta, sú od 1. januára 2020 povinné merať podružným meračom nasledovné:

  • samostatné elektrické zariadenia inštalovaným výkonom nad 100 kW (počtom nad 2000 prevádzkových hodín ročne),
  • Ohrievacie a klimatizačné zariadenia s elektrickým výkonom nad 140 kW (počtom nad 2000 prevádzkových hodín ročne), 
  • Od 24. januára 2020 v prípade využívania zľavy TAO-u  novoinštalovaných elektrických zariadení

Naša spoločnosť zabezpečí vykonanie tohto procesu, teda od zamerania systému, cez jej realizáciu až po uvedenie do prevádzky všetko zabezpečíme pre našich Partnerov.