Budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily

Budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily

Vybudovanie vysokovýkonných nabíjacích staníc

Naša spoločnosť zabezpečí výstavbu nabíjacích staníc elektromobilov pre domácnosti, obytné bloky, pre parkoviská firiem i administratívnych budov, rovnako aj v sídlach prevádzok podnikov. V prípade potreby pomáhame aj pri vybudovaní kompletnej infraštruktúry. Môžete požiadať o návrh aj na konkrétny typ vozidla.

Okrem výberu vhodnej nabíjacej stanice sa oplatí brať ohľad aj na ďalšie aspekty.

Prvým a najdôležitejším krokom pred zriadením je kontrola a zmapovanie elektrickej siete bez ohľadu na to či sa jedná realizáciu domácej, firemnej alebo verejnej nabíjacej stanice .

V prípade jej zriadenia na verejnom priestranstve je potrebné si zaobstarať potrebné povolenia a dodržať s nimi súvisiace predpisy.

Pri zriadení je dôležité:

  • prísne dodržanie  predpisov ochrany pred nebezpečným dotykom
  • brať ohľad na výber siete s vyhovujúcim výkonom
  • výber efektívnej nabíjacej stanice