Nadácia

Nadácia SKITUS

Začiatkom roku 2018 nás napadlo, že časť zisku našej spoločnosti použijeme na spoločensky prospešnú činnosť, cieľom ktorej je pomáhať iným, pomáhať chorým, sociálne slabším, pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú. Po prvotnej myšlienke prišli na rad činy a koncom roka 2018 sme založili Nadáciu SKITUS.

Ciele a poslanie nadácie:

  • našim prvoradým cieľom je podpora zdravotníctva a vzdelávania
  • neposkytujeme jednorázové finančné dary, ale podporujeme projekty, na realizácii ktorých sa podieľajú priamo naši zamestnanci a spolupracovníci
  • podporujeme dlhodobé projekty, ktoré vyžadujú zapojenie a prínos od našich spolupracovníkov a zamestnancov našej spoločnosti

Nakoľko nadácia bola založená skupinou spoločností SKITUS a naši kolegovia sa priamo podieľajú na jej chode a realizácii projektov, nevznikajú nám žiadne prevádzkové náklady, čo znamená, že pomoc poskytnutá našou spoločnosťou sa v plnej výške dostáva k oprávneným prijímateľom pomoci.

Doterajšia činnosť nadácie: